Game thủ

Mãi mãi một tình yêu …

● ● ●

Kỳ thủ

● ● ●

Review – Làm sao để nói về những cuốn sách chưa đọc

Tại sao chúng ta cần biết cách nói về những cuốn sách chưa đọc? Vì ở những đất nước (cố tỏ ra) xem trọng việc đọc, thì phát biểu về việc chưa đọc một tác phẩm (tầm cỡ) nào đó gần như là nỗi thẹn thùng lớn ngang việc bị bắt gặp khi đang tự mình thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Nỗi thẹn này lớn đến mức đôi khi người ta phải nhiều lần dõng dạc tuyên bố rằng việc đọc sách không phải là điều gì đó quá quan trọng đối với họ, nên họ đọc mẹ gì thì kệ bố họ.

Đọc tiếp …

● ● ●